Reglementen

Baps Endurance Challenge

De deelnemers

Alle paarden (Arabische volbloedpaarden, Arabische halfbloedpaarden, Anglo-Arabische volbloedpaarden, Anglo-Arabische sportpaarden, Belgian Pinto Arabian Horses) ingeschreven bij BAPS vzw mogen deelnemen aan de challenges. De eigenaars moeten gedurende het lopende jaar lid zijn van BAPS. Enkel de prestaties van de paarden worden in acht genomen; eenzelfde paard kan dus bereden worden door verschillende ruiters gedurende het ganse jaar.

De challenges

– Challenge 1: voor de proeven van max 60 km en opgelegde snelheid (CEN 30km, CEN 40 km, CEN 60 km)

(geldprijzen voor de 8 eerste geplaatste of meer)

– Challenge 2: voor de proeven van meer dan 60 km en vrije snelheid (CEN 80 km en CEI)

(geldprijzen voor de 10 eerste geplaatste of meer)

– Challenge 3: voor de fokkers (één of meerdere geldprijzen)

Een paard dat in de loop van het jaar naar een hogere categorie stijgt, neemt de punten verkregen in de challenge 1 mee naar de challenge 2 en verdwijnt in het klassement van de challenge 1.

De punten per proef

Voor elke proef waaraan hij deelneemt krijgt het paard punten als hij geplaatst wordt.

Deze punten worden verkregen door de toepassing van een faktor “F” op het aantal kilometer van de proef gedeeld door “D”. De factor “F” hangt af van het aantal deelnemers aan de proef en van het klassement van het paard, en de deler “D” hangt af van het niveau van de proef: zie tabel in bijlage.

De totale punten per challenge

Voor de Challenge 1 en 2 worden de totale punten van een paard verkregen door de som te maken van de punten van alle proeven waar hij aan deelgenomen heeft. Als een paard gedurende het seizoen van eigenaar verandert, zal de eerste eigenaar de deelnemingsfiche overmaken aan de tweede eigenaar. Enkel de tweede eigenaar kan eventueel prijzengeld ontvangen.

De punten van de Challenge 3 worden verkregen door de som te maken van de punten van de paarden van eenzelfde fokker voor de Challenges 1 & 2. Om deel te kunnen nemen aan de Challenge 3 moeten minstens 2 paarden van eenzelfde fokker ingeschreven worden.

Praktische zaken

De resultaten van elk deelnemend paard zullen genoteerd worden op een deelnemingsfiche (één per paard). De fiches kunnen gekopieerd worden en zijn eveneens verkrijgbaar op het BAPS-secretariaat (tel.: 089/73.11.94 – fax: 089/73.10.54) en zijn te downloaden van de website www.baps-sbca.be (zie onderaan deze pagina). De fiche zal het paard gedurende het hele seizoen vergezellen. Ze zal na elke proef door de ruiter of de eigenaar vervolledigd worden. Op het einde van het seizoen zal de fiche terugbezorgd worden aan het BAPS-secretariaat (Biesweg 16, 3620 Gellik) en dit ten laatste op 15 december, vergezeld van een kopie van de pedigree van het paard en een kopie van de lidkaart van het jaar in kwestie van de eigenaar.

Onvolledig of foutief ingevulde documenten kunnen niet opgenomen worden in de challenge.

—————————————————————————————————————–

 

Beste leden,

Ik houd eraan het reglement te verduidelijken voor de challenge endurance om alle discussies uit te sluiten.

1. De koersen die in aanmerking worden genomen

LEWB: Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles asbl (www.lewb.be)

VLP: Vlaamse Liga Paardensport (www.vlp.be)

CEI: Concours de raid d’ Endurance Internationale

2. De toegestane afstanden

30 km, 40 km, 60 km voor de challenge 1

80 km et CEI voor de challenge 2

3. Minimum 2 deelnemende paarden in de challenge 1 of 2 om deel te nemen aan de challenge 3 (voor de fokkers)