Reglementen

Procedure duplicaat paspoort/RC + aanvragen in onderzoek

Procedure duplicaat paspoort/Registration Certificate + aanvragen in onderzoek

Dit is een uittreksel uit het foktechnisch reglement.

Aanvraag duplicaat

§1. De geregistreerde/geattesteerde eigenaar van het paard waarvan het EU-paspoort en/of het Registration Certificate verloren zijn, dient een aanvraag voor duplicaat te sturen naar BAPS vzw. Het formulier “aanvraag duplicaat” is te downloaden op www.arabianhorse.be of het kan gevraagd worden aan BAPS vzw.
§2. Na ontvangst het formulier “aanvraag duplicaat”, stuurt BAPS vzw een betalingsuitnodiging. Zolang de betaling niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
§3. Na ontvangst van de betaling wordt deze vraag gepubliceerd op www.arabianhorse.be.
§4. Voor de aanvraag van:
– een duplicaat van een EU-paspoort stuurt de eigenaar een attest van de dierenarts waarin deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen en hij stuurt ook een nieuwe signalementsopname van het paard.
– een duplicaat van een Registration Certificate wordt alleen een attest van de dierenarts gevraagd waarin deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen.
§5. Zonder tegenbericht binnen de maand na publicatie op de website van BAPS vzw van de aanvraag van een duplicaat zal aan de geregistreerde eigenaar een duplicaat worden overgemaakt.
§6. Op het duplicaat zal de vermelding “DUPLICAAT” worden aangebracht.
§7. Indien het originele Registration Certificate en/of het Europees paspoort wordt teruggevonden dient het “duplicaat” naar BAPS vzw te worden teruggestuurd.
§8. Na opmaak van het duplicaat Europees paspoort stuurt BAPS vzw dit duplicaat naar de PCE (Provinciale controle-eenheden van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) van de provincie waar de eigenaar woont, samen met een brief waarin duidelijk wordt vermeld dat het gaat om een duplicaat van een paspoort en dat het paard gedurende de volgende 6 maanden moet uitgesloten worden voor de voedselketen. De dierenarts van de PCE vult de begindatum van de schorsingsperiode van 6 maanden in in sectie IX deel II van het duplicaat. De eigenaar kan zijn duplicaat van het paspoort ophalen op de PCE en tekent voor ontvangst.
Wanneer het paard vóór het verlies van het paspoort medicatie had gekregen waardoor het uitgesloten was voor voedselproductie of wanneer de houder niet weet welke medicatie het paard gekregen heeft, krijgt het geen duplicaat maar een vervangend document. Het paard kan in dat geval niet meer bestemd zijn voor de slacht voor menselijke consumptie.

Actuele aanvragen duplicaat 

Wij ontvingen de volgende aanvragen van de geregistreerde eigenaars voor het afleveren van een duplicaat van het “Bewijs van Inschrijving/Registration Certificate” en/of EU-paspoort van:

BF COCO CHANEL (BA 6549) – Registration Certificate (27/08/15)

OM EL BESHAAN (BA 9090) – Paspoort (14/04/16)

FARO J (BA 5439) – Registration Certificate en Paspoort (03/07/16)

SHANAH (BC 3466) – Registration Certificate en Paspoort (21/12/16)

ONATY (BC 4246) – Registration Certificate (11/08/17)

T.A. RUBI (BA 6944) – Registration Certificate (20/09/17)

HAMIR (BA 10527) – Paspoort (28/09/17)

A.M. ACCENTO (BA 7745) – Registration Certificate (28/09/17)

NEMER AL RAYYAN (BA 9400) – Paspoort (18/12/17)

LOLA DE VERSAILLES (BC 3993) – Registration Certificate en Paspoort (26/12/17)

GANOUB IBN MISR (BC 3994) – Registration Certificate en Paspoort (26/12/17)

Zonder tegenbericht binnen de maand na de verschijningsdatum van deze aanvraag zal aan de geregistreerde eigenaar een duplicaat worden afgeleverd mits de andere voorwaarden vervuld zijn.